Yayin TTB, SES, TİHV, TPD Heyetlerinin Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan İnceleme-Değerlendirme Raporu

1309
TTB, SES, TİHV, TPD Heyetlerinin Nusaybin, Cizre, Silopi, Van, Bitlis ve Tatvan İnceleme-Değerlendirme Raporu
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD)
Yerinde Gözlem Raporu
Ankara
2015
Gerek silahlı çatışma ortamından doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin, gerekse de tüm toplumun sağlık hakkına son derece zarar verici bu gelişmelerin tespiti, önlenmesine yönelik önerilerimizi ve bu kapsamda kurumlarımızın yapabileceklerini belirlemek amacı ile Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) olarak iki ayrı bölge için iki ayrı heyet oluşturulmuştur. Birinci heyet olayların yoğun yaşandığı Nusaybin-Cizre ve Silopi ilçelerinde 11-12 Ağustos 2015 tarihinde yerinde yaptığı gözlem ve görüşmelerle çalışmalarını yürütmüştür.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Sağlık Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.