Yayin 4-12 Eylül Arasındaki Sokağa Çıkma Yasağı Sırasında Cizre’de Yaşanan Hak İhlalleri Raporu

1313
4-12 Eylül Arasındaki Sokağa Çıkma Yasağı Sırasında Cizre’de Yaşanan Hak İhlalleri Raporu
İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Diyarbakır Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD)
Yerinde Gözlem Raporu
Ankara
2015
11 Eylül’de 2015 tarihinde Saat 18.00 sıralarında, Şırnak Valiliği tarafından yapılan yeni bir duyuruda, 04.09.2015 günü saat 20.00 den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının 12.09.2015 günü saat 07.00 den itibaren kaldırılacağı bildirilmiştir. Bu bildirim üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Diyarbakır Tabip Odası ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) üyelerinden oluşan bir heyet, 12 Eylül 2015 tarihinde ilçeye giderek inceleme çalışmalarında bulunmuştur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.