Yayin Diyarbakır-Silvan Sokağa Çıkma Yasağı Süresince Sivillere Yönelen Yaşam Hakkı İhlalleri Verileri (3-14 Kasım 2015-GÜNCELLENDİ)

1315
Diyarbakır-Silvan Sokağa Çıkma Yasağı Süresince Sivillere Yönelen Yaşam Hakkı İhlalleri Verileri (3-14 Kasım 2015-GÜNCELLENDİ)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Bilgi Notu
Ankara
2015
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.