Yayin Cizre Ziyareti Ön İnceleme Raporu – Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı

1321
Cizre Ziyareti Ön İnceleme Raporu – Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV); Şebnem Korur Fincancı
Raporlar
Ankara
2016
Bu, 3 Mart 2016 tarihinde İHD ve TİHV başkanları tarafından Cizre’ye yapılan ziyaret sonucu TİHV Başkanı Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı tarafından sınırlı gözleme dayalı olarak hazırlanmış olan ön inceleme raporudur.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Yaşam Hakkı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.