Yayin BM İşkenceye Karşı Komite Türkiye 4.Periyodik İnceleme Raporuna İlişkin Değerlendirme Notu

1322
BM İşkenceye Karşı Komite Türkiye 4.Periyodik İnceleme Raporuna İlişkin Değerlendirme Notu
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD)
Bilgi Notu
Ankara
2016
BM İşkence Karşıtı Komite’nin 26-27 Nisan 2016 tarihlerindeki 57. oturumunda görüşülen Türkiye’nin dördüncü periyodik raporuna ilişkin değerlendirme notu.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Adalete Erişim
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.