Yayin Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri

133
Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri
Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
Bildiri/Bildirge/Beyanname
1993
Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından yayınlanan Asya ve Pasifik Bölgesindeki Özürlülerin Tam Katılımı ve Eşitliği Hakkında Bildiri.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.