Yayin BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 5 No’lu Genel Yorumu: Engelliler

134
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 5 No’lu Genel Yorumu: Engelliler
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
1994
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin Engelliler konulu 5 No’lu Genel Yorumu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.