Yayin BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 21 No'lu Genel Yorum: Herkesin Kültürel Yaşama Katılma Hakkı

136
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 21 No'lu Genel Yorum: Herkesin Kültürel Yaşama Katılma Hakkı
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2009
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 21 No'lu Genel Yorum: Herkesin Kültürel Yaşama Katılma Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Kültürel Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.