Yayin BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 16

141
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 16
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2005
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 16 No’lu Genel Yorumu: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakları Kullanmada Erkek ve Kadınlara Eşit Hak Sağlanması
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.