Yayin Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016

1418
Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu 2016
Engelli Hakları İzleme Grubu
Raporlar
2016
İstanbul
Bu yayın, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği tarafından yürütülen “Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Projesi” kapsamında hazırlanmış olup, yayının içeriği, proje sahibi Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’ne atıfta bulunmadan kısmen ya da tamamen kullanılamaz. “Engelli Bireylere Yönelik Kötü Muamele, Şiddet ve İstismar Olayları İzleme Raporu-2016” isimli yayınımız, 2012 yılından bu yana medyaya yansıyan haberlerden, olanaklar ölçüsünde ulaşılabilen emsal niteliğindeki üst derece mahkeme kararlardan, elde edilen diğer veri ve belgelerden derlenerek hazırlanmıştır. Bu veri ve belge kaynaklarının dışında, kötü muamele, şiddet ve istismar mağduru engelli bireylerin katıldığı bir nitel araştırma da, yaşanan ihlallerin psikolojik ve psiko-sosyal boyutunu nedenleri ile ortaya koymaya çalışmıştır. Yapılan bu çalışmalarda temel hedef, bu alanda çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına (STK), üniversitelere ve konuya taraf tüm kesimlere bir projeksiyon sağlamaktır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.