Yayin Engelli Hakları İzleme Kılavuzu

1419
Engelli Hakları İzleme Kılavuzu
Engelli Hakları İzleme Grubu; Süleyman Akbulut, Hakan Özgül
El Kitabı/Kılavuz
Ankara
2016
Türkiye’de engelli haklarının kazanımı konusunda, sağlıklı bir zeminde savunuculuk çalışmaları yapabilmek için öncelikle izleme çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Zira meselenin doğru bir zeminde ele alınıp çözülebilmesi için engelli bireylerin yaşadığı sorunların hangi alanlarda, hangi şekillerde ve ne boyutta yaşandığının tespit edilmesi, devletin bu konuda geliştirdiği politikaların ne derece etkili olduğunun görülmesi gereklidir. Bu yayın, yukarıda ifade edilen ihtiyaçlar doğrultusunda engelli bireylerin kendilerine tanınan haklardan yararlanma durumlarının ortaya konacağı, engelli bireylere yönelik hak ihlallerinin nicelik ve nitelik olarak ölçüleceği izleme çalışmaları konusunda yöntem, uygulama ve karşılaşılacak sorunlara çözüm önerilerini sunma amacıyla hazırlanmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları İzleme
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.