Yayin BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 18-Çalışma Hakkı

142
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi Genel Yorum no. 18-Çalışma Hakkı
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Genel Yorum
Birleşmiş Milletler
2005
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin 18 No’lu Genel Yorumu: Çalışma Hakkı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Çalışma Hakkı
İşçiler/Çalışanlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.