Yayin Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014

1420
Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2014
Engelli Hakları İzleme Grubu
Raporlar
Ankara
2015
“Engelli Hakları” kavramı, her geçen gün gelişen, büyüyen ve derinleşen, insan hakları hukuku içerisinde en çok tartışılan bir alt disiplin haline gelmiştir. Evrensel hukuk içerisinde kadın, çocuk, LGBTİ bireyler vb. sosyal bir grubun haklarının özel bir alan içerisinde ele alınarak tartışılması, aynı zamanda o grubun, toplumun diğer bireyleri ile eşit koşullarda yaşa(ya)madığı, fiili eşitliğin sağlamadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD), bu sorunun varlığından hareketle, 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığı ve Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı (TGHP) desteği ile engelli bireylerin haklarından ne derecede yararlandığının ölçüldüğü, çok geniş kapsamlı bir izleme çalışması yapmıştır. Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık hakkını odak alan söz konusu çalışmanın elde ettiği veriler, “Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu-2013” isimli yayında derlenerek konuya taraf tüm kesimlerin değerlendirmesine sunulmuştur. Bu yayın, sivil toplum kuruluşları (STK), akademik çevreler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çok büyük bir ilgi görmüş ve engelli hakları konusundaki izleme çalışmalarına çok büyük bir ihtiyaç duyulduğunu net bir biçimde göstermiştir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.