Yayin Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013

1421
Mevzuattan Uygulamaya Engelli Hakları İzleme Raporu 2013
Engelli Hakları İzleme Grubu
Raporlar
Ankara
2013
Bu yayın, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen “Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi” kapsamında hazırlanmış olup, yayının içeriği, proje sahibi Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’ne ve proje ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne atıfta bulunmadan kısmen ya da tamamen kullanılamaz. Eşitlik, çağımızda modern devletlerinin temel düsturudur. Eşitliğin sağlanması, haklardan her vatandaşın “eşit yararlanması” ve ayrımcılığın önlenmesi, devlet politikalarının öncelikli hedefidir. Engelli bireyler, yüzyıllar boyunca tıbbi ve teknik imkânsızlıkların etkisi ve toplumlar tarafından oluşturulan “normallik” algısının dışında kabul edilmeleri sebebiyle yok sayılan, haklardan eşit yararlanma imkânından yoksun bırakılan bir topluluk olmuştur. Engelli Hakları İzleme Grubu Projesi, engellilik konusunda yeterince yol alınamayan “izleme, ölçme ve değerlendirme” ihtiyacına cevap vermek üzere hazırlanarak yürütülmüş bir çalışmadır. İzleme çalışmaları, erişim, eğitim, çalışma hayatı ve sağlık temalarını içermiştir. Özellikle bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılması bakımından Türkiye’nin en kapsamlı yayını niteliğindeki bu kitapta, 2.346 farklı kamu kurum ve kuruluşuna yapılmış 2.967 bilgi edinme başvurusundan elde edilen verilere, 2012-2013 yıllarında yazılı ve görsel medyada engellilik konusunda yayınlanmış 200 binin üzerindeki haber içinden seçilmiş hak ihlâlini konu alan haber verilerine ve engelli bireylerin yapmış olduğu vaka bildirimlerine yer verilmiştir. Tüm bu veriler, izleme çalışmaları temaları olan eğitim, erişim, çalışma hayatı ve sağlık hakkındaki mevzuatın taramasından çıkarılmış saptamalar ışığında ele alınarak yorumlanmıştır.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.