Yayin BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol

144
BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol
Birleşmiş Milletler
Sözleşme
Birleşmiş Milletler
1999
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 6 Ekim 1999 tarihinde kabul edilmiş olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Birleşmiş Milletler (BM)
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.