Yayin Medyada Nefret Söylemi Ağustos - Aralık 2010

1455
Medyada Nefret Söylemi Ağustos - Aralık 2010
Hrant Dink Vakfı
Medya İzlem Raporu
İstanbul
2010
Bu analizin kapsamı geçmiş dönemdeki analizlerden farklı olarak Ağustos – Aralık 2010 tarihleri arasında ana akım medyanın izlenmesiyle sınırlı tutulmuş ancak Ahtamar Adası’nda düzenlenen ayin gibi nefret söylemi açısından çarpıcı nitelikteki örnekler de dahil edilmiştir. İncelenen dönem içerisinde dini ve etnik grupları hedef alan 13 haber ve köşe yazısı tespit edilmiştir. Buna ek olarak yine geçmiş dönemden farklı olarak bir tanesi kadına yönelik ayrımcılık içeren, bir tanesi de eşcinsellere yönelik nefret söylemi içeren iki örnek de ek olarak analiz edilmiştir. İncelenen örneklerde en fazla nefret söylemine hedef olan grup Ermenilerdir (13 örneğin yedisi Ermenileri hedef almaktadır). İki köşe yazsında Kürtlere yönelik nefret söylemi tespit edilmiştir. Bunun en önemli nedeni köşe yazarlarının iktidar partisini eleştirirken, açılım politikalarını dolayısıyla Kürt sorununu merkeze almalarıdır. Hıristiyan, Yahudi ve göç eden (Türk, Arap, Afrikalı, Balkanlı) toplumlara yönelik birer adet nefret söylemi örneği görülmüştür. Örneklerin sekiz tanesini haberler, beş tanesini köşe yazıları oluşturmaktadır. Haberler ve köşe yazılarının gazetelere dengeli bir biçimde dağıldığından söz edilebilir. İncelenen gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri ilk üç dönemde olduğu gibi kendi içinde içerdiği olumsuz önyargı ve genellemelerden, hakaret, aşağılama, düşmanca söyleme dek çeşitli kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Abartma / Yükleme / Çarpıtma Küfür / Hakaret / Aşağılama Düşmanlık / Savaş Söylemi Doğal Kimlik öğesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme Dini ve etnik grupları hedef alan örnekler içinde yine en çok (13 örnekten yedisi) Düşmanlık / Savaş Söylemi kategorisinde nefret söylemi içermektedir. On dört örnekle Küfür / Hakaret Aşağılama içeren nefret söylemleri izlemekte, iki örnek de Abartma / Yükleme / Çarpıtma kategorisine girmektedir.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.