Yayin Medyada Nefret Söylemi Ocak - Nisan 2012

1458
Medyada Nefret Söylemi Ocak - Nisan 2012
Hrant Dink Vakfı
Medya İzlem Raporu
İstanbul
2012
Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmamız kapsamında 2012 yılının Ocak, Şubat, Mart, ve Nisan aylarına ait medya izleme raporu yayımlandı. Nefret söylemi içerdiği tespit edilen haber ve köşe yazıları üzerinden hazırlanan raporda, nefret söyleminin hedefi olan grupların hangileri olduğu, hangi konu nedeniyle ve hangi yöntemler kullanılarak nefret söyleminin üretildiği gibi istatistiki bilgilerin yanı sıra, örnek yazı ve haberlerin söylem analizleri yer almaktadır. Bu dönemde nefret söylemi kapsamında değerlendirilen içeriklerde kayda değer bir artışın olduğu kaydedildi. Önceki dönemlerdeki gibi bu dönemde de nefret söylemi en çok köşe yazılarında yer aldı. Ocak-Nisan 2012 döneminde nefret söylemi içeren haber ve köşe yazılarının en sık Ermenileri, ardından eşit biçimde Hıristiyanları ve Yahudileri, daha sonra ise Rumları hedeflediği tespit edildi. Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de Kürtlere yönelik ayrımcı söylem Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üzerinden üretildi. Siyasi parti veya siyasetçilere yönelik söylemler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği için BDP’yi hedef alan içerikler istatistiki analizlere dahil edilmedi. Ancak söz konusu içeriklerde, haklarını talep eden Kürtlerin “iyi Kürtler” olmadığı ve “bölücü” olduklarına dair ifadelerin BDP üzerinden marjinalleştirilerek verildiği görüldü. Kürtleri hedef alan içeriklerde Kürtlerin bölücü olduğu iddiasından hareketle sıranın Laz, Çerkes, Arnavut ve Boşnaklara geleceği yönünde bir tehdit anlayışı da hakimdi. Bu gruplara ek olarak, LGBTT bireylere ve kadınlara yönelik aşağılama ve hakaret içeren haber ve köşe yazılarına da rastlandı. Bu kapsamda değerlendirilen içeriklerde eşcinsellik doğrudan “sapıklık/hastalık” olarak tanımlanırken, travesti ve transseksüellerin ise toplum için bir tehdit unsuru olarak nitelendirildiği görüldü. Bunların yanı sıra, Meral Okay’ın ölümü dolayısıyla ateistliğin tartışıldığı iki haber ve Hrant Dink davasıyla ilişkili olarak, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin ve yazar Etyen Mahçupyan’ın hedef alındığı üç köşe yazısı rapora dahil edildi.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.