Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VII: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ?

1490
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - VII: Vicdani Ret Bir İnsan Hakkı (mı) ?
Ertuğrul Cenk Gürcan
Makale
Ankara
2007
Bu çalışmada, zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdani reddin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin içtihadı ışığında bir insan hakkı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği incelenmiştir. Buna göre, zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdan i reddin bir insan hakkı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine ılişkin bir değerlendirme yapılırken sadece Mahkeme’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ‘nin “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü”nü düzenleyen 9. maddesine ilişkin içtihadının dikkate alınması yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla, vicdani reddin bir insan hakkı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine ilişkin değerlendirme yaparken sağlıklı bir sonuca varmak, ancak. Mahkeme’nin içtihadının bir büıün olarak göz önünde bulundurulmasıyla mümkündür. Bu bağlamda, Mahkeme’nin genel eğiliminin ve özellikle Ülke karannda yaptığı değerlendirmelerin zorunlu askerlik hizmeti karşısında vicdani reddin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin koruyucu şemsiyesi altında yer alan bir insan hakkı olarak nitelendirilmesini mümkün kıldığı söylenebilir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Düşünce İnanç ve Din Özgürlüğü
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.