Yayin İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XV: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Başvurudan Sonra Ortaya Çıkan İç Hukuk Yolunun Tüketilmesi Sorunu

1497
İnsan Hakları Merkezi Çalışma Metinleri - XV: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Başvurudan Sonra Ortaya Çıkan İç Hukuk Yolunun Tüketilmesi Sorunu
Mehmet Yalçın
Makale
Ankara
2010
Usul hukuku kuralları, bir hakka ulaşmanın yollarını belirlemesi açısından hukukun birçok dalı için hayati önem taşımaktadır. Usul hukuku kuralları her ne kadar hakların kapsamını ve sınırlarını belirleyici nitelikte olmasalar da, bir hakka ulaşmayı kolaylaştırarak ya da zorlaştırarak aslında dolaylı olarak hakkın fiilen/uygulamada var olup olmadığı açısından belirleyici olabilmektedir. Bir yasa veya diğer bir mevzuat hükmü ile hak tesis edilirken, bir usul hukuku kuralı ile bu hakka ulaşmak veya kullanılmasını neredeyse imkansız hale getirmek pekala mümkün olabilir. Bu anlamda usul hukuku kurallarının hak tesis eden, hakların kapsamlarını belirleyip sınırlarını çizen kurallar kadar önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulan koruma mekanizması açısından da geçerlidir.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Adalete Erişim
Genel
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.