Yayin COVID-19 Salgını Sırasında Engelliliğin Gözetilmesi

1501
COVID-19 Salgını Sırasında Engelliliğin Gözetilmesi
BM Engelli Hakları Özel Raportörü & Dünya Sağlık Örgütü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
Covid-19 pandemisinin kontrol altına alınabilmesi için birçok uluslararası kurum ve Devlet, çeşitli önlemler uygulamakta. Engelliler gibi bazı topluluklar ise COVID-19’dan daha da fazla etkilenebilirler. Özellikle de pandemiyle mücadelede insan hakları temelli yaklaşımın gözetilmemesi, hak ihlallerine yol açabilir. İlgili paydaşların uygun şekilde hareket etmesi ve koruyucu tedbir alması, bu etki hafifletilebilir. BM Engelli Hakları Özel Raportörü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün hazırladığı bilgi notunu Türkçe’ye çevirdik. Bilgi notunda engelli bireyler, onlarla aynı evi paylaşanlar, sağlık çalışanları, Hükümetler ve kurumlar gibi farklı paydaşlara yönelik tavsiyeler yer alıyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Engelli Kişilerin Hakları Özel Raportörü
Sağlık Hakkı
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.