Yayin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin “Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair” Açıklaması

1502
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’nin “Covid-19 Pandemisi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara Dair” Açıklaması
BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Birleşmiş Milletler
2020
Pandemi, özellikle en kırılgan grupların sağlık hakkı olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan faydalanma bakımından derin olumsuz etkilere neden olmuştur. Aşağıda açıklandığı üzere, devletler bu etkileri önlemek ya da en azından hafifletmek için önlemler almakla yükümlüdür. Bununla birlikte, devletler insan hakları çerçevesi içinde hareket etmezlerse, alınan tedbirlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hakları ihlal edebileceği ve en fazla ötekileştirilmiş grupların çektiği acıları artırabileceğine ilişkin açık bir risk söz konusudur. Salgınla mücadelede gerekli önlemleri alırken kimse geride bırakılmamalıdır. Bu koşullar Komite’nin bu salgının ekonomik, sosyal ve kültürel haklar üzerindeki en önemli etkilerini vurgulaması ve devletlere COVID-19 salgınıyla Sözleşme’deki yükümlülükleriyle tutarlı bir biçimde mücadele etmeleri için önerilerde bulunması gereğini doğurmuştur.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Sağlık Hakkı
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.