Yayin COVID-19 Salgını Döneminde, Çocukları, Cinsel İstismar ve Suistimale Karşı Korumak Adına Önlemlerin Arttırılması Hakkındaki Lanzarote Komite Bildirisi

1506
COVID-19 Salgını Döneminde, Çocukları, Cinsel İstismar ve Suistimale Karşı Korumak Adına Önlemlerin Arttırılması Hakkındaki Lanzarote Komite Bildirisi
Lanzarote Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Avrupa Konseyi
2020
COVID-19 salgını döneminde, çocukları, cinsel istismar ve suiistimale karşı korumak adına önlemlerin arttırılması hakkındaki Lanzarote Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısının Bildirisi COVID-19 virüsünün yayılmasının yavaşlatılması ve sağlık sistemlerimizin bu eşi görülmemiş salgınla baş edebilmesi, çoğu Avrupa Konseyi üye ülkesinin önceliği haline gelirken, çoğu üye devlet katı karantina önlemlerine başvurmaktadır. Çocukların büyük çoğunluğu için, karantina, güvenli bir alanda koruma anlamına gelmektedir. Çok yüksek sayıda kız ve erkek çocuğu için ise, karantina, cinsel istismar ve suiistimal de dahil, artan bir şiddet karşısında savunmasızlık şeklinde sonuçlanabilecektir. Bu nedenle, COVID-19 krizine dair yönetim önlemlerinin etkisinin değerlendirilmesi ve çocuk koruma mekanizmalarının bu yeni durumla uyumlu hale getirilmesi hayatidir. Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (Lanzarote Sözleşmesi) hükümleri, mutlak surette, bu hususlarla alakalıdır ve uygulanmalıdır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Lanzarote Komitesi
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Çocuklar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.