Yayin Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri

1515
Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri
Etkiniz AB Programı; Murat Çekiç ve Adem Arkadaş Thibert
Görsel İşitsel Materyal
Ankara
2020
Etkiniz AB Programı tarafından 4 Nisan 2020 Cumartesi günü düzenlenen “Koronavirüs Gündeminde İnsan Hakları İzleme ve Etkiniz Destekleri” konulu webinar kaydını sizlerle paylaşıyoruz. Murat Çekiç ve Adem Arkadaş Thibert’in katılımıyla gerçekleştirilen webinarda şu sorulara cevaplar verildi; #Evdekal denilen bu zamanlarda sivil toplum örgütleri nasıl insan hakları izlemesi yapabilir? Sivil toplum örgütleri insan hakları izlemesi için hangi araç ve yöntemleri kullanabilir? Sivil toplum örgütleri hangi alanlarda ve konularda insan hakları izleme çalışmaları gerçekleştirebilir? Bu süreçte sivil toplum örgütleri Etkiniz AB Programı desteklerinden nasıl faydalanabilir?
Görsel İşitsel Materyaller
Webinarlar
İnsan Haklarını Savunma Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.