Yayin Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek

152
Dışlanmadan Eşitliğe: Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek
BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA), BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU)
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2007
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol’üne ilişkin Parlamenterlere Yönelik El Kitabı
Rehberler/Kılavuzlar
Eğitim Materyalleri
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.