Yayin Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 1 Ocak-30 Haziran 2010

1524
Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu 1 Ocak-30 Haziran 2010
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; Arzu Şenyurt Akdağ, Gizem Tanay, Hakan Özgül, Lütfiye Kelleci Birer, Özlem Kara
Raporlar
İstanbul
2011
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülen Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye'de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temellerinde tespit edilen ayrımcılık vakalarını kapsayan dört farklı izleme raporu hazırlandı. Raporlarda yukarıda belirtilen ayrımcılık temellerinde gerçekleşen ayrımcı uygulamalar, ayrımcılığı yasaklayan veya ayrımcılık içeren mevzuat, hükümetin bu konuyla ilgili eylem ve politikaları ve bu tarihler arasında devam eden ve sonuçlanan idari ve yasal süreçler yer verildi. Raporlar kapsamında istihdam, eğitim, barınma, sağlık hizmetleri, mal ve hizmetlere erişim alanlarında gerçekleşen ayrımcı muameleler ele alındı. Bağımsız araştırmacılar Arzu Şenyurt Akdağ, Gizem Tanay, Hakan Özgül, Lütfiye Kelleci Birer ve Özlem Kara tarafından hazırlanan Türkiye'de Engellilik Temelinde Ayrımcılığın İzlenmesi Raporu, 1 Ocak-30 Haziran 2010 arasında engellilik temelinde gerçekleşmiş ayrımcılık vakalarını içermektedir. Raporda Türkiye'de yaşayan uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel, işitsel, konuşma ya da algısal bozukluğu bulunan kişilerin yaşadıkları ayrımcı muameleler konu edilmiştir. Kapsamın belirlenmesinde gruplarla ilgili verilerin ulaşılabilirliği temel alınmıştır.
Raporlar
Üniversiteler
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Engelli Kişiler
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.