Yayin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 44. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Birleştirilmiş Dördüncü Ve Beşinci Türkiye Periyodik Rapor

1538
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 44. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Birleştirilmiş Dördüncü Ve Beşinci Türkiye Periyodik Rapor
Türkiye
Raporlar
Ankara
2019
Bu, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44. Maddesi uyarınca sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak iki ve beş yıllık periyotlarla sunulan Ülke Gelişim Raporu'dur. Türkiye tarafından hazırlanan Birleştirilmiş 4. ve 5. Periyodik Ülke Raporu, BM Çocuk Hakları Komitesi'ne 29 Mart 2019 tarihinde iletilmişti.
Raporlar
Ulusal Kamu Kurumlarının Raporları
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayır


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.