Yayin Covid-19’la Mücadelenin Ayrımcılıkla Mücadele, Çeşitlilik ve İçerme Boyutları

1568
Covid-19’la Mücadelenin Ayrımcılıkla Mücadele, Çeşitlilik ve İçerme Boyutları
Ayrımcılığın Önlenmesi, Çeşitlilik ve İçerme Yönlendirme Sekreterliği (CDADI)
Bilgi Notu
Avrupa Konseyi
2020
Avrupa Konseyi Ayrımcılıkla Mücadele, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Yönlendirme Sekreterliği (CDADI), salgın nedeniyle çalışmalarını normal koşullar altında etkin bir şekilde devam ettirmeye başlayana kadar, Sekretaryası gelecekteki çalışmaları desteklemek amacıyla Komite'nin görev alanı dâhilindeki gelişmeleri takip etmeye ve belgelemeye devam edecektir. Bu belgede de dezavantajlı grupların maruz kaldığı zorluklar ve sorunlu uygulamalar ele alınmıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Ayrımcılıkla Mücadele Başkanlığı
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.