Yayin Covid-19 Kılavuz Notu: Tahliyelerin Yasaklanması

1569
Covid-19 Kılavuz Notu: Tahliyelerin Yasaklanması
Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
Barınma, koronavirüse karşı savunmanın ilk hattı haline gelmiştir. COVID-19’un yayılmasını engellemek amacıyla, tüm dünya genelinde ülkeler insanlardan “evde kalmalarını” istemişlerdir. Ancak, aynı zamanda pek çok hane ve topluluk tahliye tehlikesi altında yaşamaya devam etmektedir. Tahliyeler “evde kal” politikası ile uyumsuz olmakla kalmayıp, zorla tahliyeler aynı zamanda uluslararası insan hakları hukukunu, evsizlikle sonuçlanan herhangi bir tahliye biçimi gibi ihlal etmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı Bileşeni Olarak Yaşamaya Elverişli Konut Özel Raportörü
Barınma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.