Yayin Covid-19 Kılavuz Notu: Barınmanın Finansallaşmadan Korunması ve Daha İyi Bir Geleceğin İnşa Edilmesi

1570
Covid-19 Kılavuz Notu: Barınmanın Finansallaşmadan Korunması ve Daha İyi Bir Geleceğin İnşa Edilmesi
Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
COVID-19’un yayılmasını engellemek amacıyla, tüm dünyada ülkeler insanlardan “evde kalmalarını” istemiştir. Sonuç olarak barınma, hastalığa karşı savunmanın ilk hattı haline gelmiştir. Barınmanın yaşamı korumak için öneminin küresel olarak anlaşılmasının ışığında, devletler barınmanın insanlar için hem kriz sırasında hem de sonrasında yeterli bir şekilde erişilebilir olmasını sağlamak adına tedbirler almalıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı Bileşeni Olarak Yaşamaya Elverişli Konut Özel Raportörü
Barınma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.