Yayin Covid-19 Kılavuz Notu: Gayri Resmi Yerleşimlerin Sakinlerinin Korunması

1571
Covid-19 Kılavuz Notu: Gayri Resmi Yerleşimlerin Sakinlerinin Korunması
Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
Covid-19’un yayılmasını engellemek amacıyla, tüm dünyada ülkeler insanlardan “evde kalmalarını” istemiş, bazı durumlarda ise bunu yasayla zorunlu kılmışlardır. Bu bağlamda Devletler, virüse karşı eşit koruma ve daha geniş bir nüfusun korunmasını sağlayabilmek için kamplar ve gayri resmi yerleşimlerdeki barınma ihtiyaçlarını acil ve öncelik temelli olarak ele almalıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı Bileşeni Olarak Yaşamaya Elverişli Konut Özel Raportörü
Barınma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.