Yayin Covid-19 Kılavuz Notu: Kiracı ve Mortgage Ödemesi Yapanların Korunması

1572
Covid-19 Kılavuz Notu: Kiracı ve Mortgage Ödemesi Yapanların Korunması
Birleşmiş Milletler Yeterli Barınma Hakkı Özel Raportörü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
Barınma, koronavirüsüne karşı savunmanın ilk hattı haline gelmiştir. Ev ve evde bulunabilmek, neredeyse hiç görülmemiş biçimde ölüm-kalım meselesi haline gelmiştir. Birçoğu aydan aya yaşayan hem kiracılar hem de kendi evinde oturanlar günümüzde daha önce benzeri görülmemiş bir endişe ve stres altında yaşamaktadır ve çoğu kiralarını, mortgage veya hizmet faturalarını (elektrik, su vb.) ödeyememektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı Bileşeni Olarak Yaşamaya Elverişli Konut Özel Raportörü
Barınma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.