Yayin COVID-19 Salgını Sırasında İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Dair Bildirge

1573
COVID-19 Salgını Sırasında İstanbul Sözleşmesi’nin Uygulanmasına Dair Bildirge
Avrupa Konseyi
Bildiri/Bildirge/Beyanname
Avrupa Konseyi
2020
Kadın ve genç kızlara yönelik şiddetin yanı sıra hane içi şiddetin de kriz zamanlarında artma eğilimi olduğunu ve gelen verilerin dünyada ve çok sayıda Avrupa Konseyi üye devletinde bu tür şiddet eylemlerinin belirli türlerine ait raporlanan vakaların sayısında endişe verici bir artışı gösterdiğini işaret ederek, Taraf devletler ve diğer devletlere kadınlara yönelik şiddeti ve hane içi şiddeti engellemek ve mücadele etmek adına yardımcı olacak rehberliği sunmak için bu bildirgeyi hazırlamıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
GREVIO (Kadınlara ve Ev İçi Şiddete Karşı Komite)
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Kadınlar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.