Yayin Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Kamusal Alan ve Covid-19

1574
Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Kamusal Alan ve Covid-19
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
Covid19 salgını sırasında kamusal alanlar kapatılmış olsa da insanların sesini duyurabilmesi artık her zamankinde de önemlidir. İnsanların katılım, toplanma, bilgiye erişim, ifade özgürlüğü vb. hak ve özgürlüklerini kullanmayı sürdürebilmeleri için devletlerin alması gereken çeşitli önlemler vardır. Bu bilgi notunda bu konulara değinilecektir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
İfade Özgürlüğü
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.