Yayin Çeşitliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması: Sosyal Uyumu Destekleyen Covid-19 Tedbirleri

1576
Çeşitliliğin Önündeki Engellerin Kaldırılması: Sosyal Uyumu Destekleyen Covid-19 Tedbirleri
Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı – Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
2020
Çeşitlilik içeren toplumlarda COVID-19 virüsünün yayılmasını sınırlamak adına alınan tedbirlerin başta ulusal azınlıklara mensup insanlar olmak üzere tüm grupların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması çok önemlidir. Buna azınlıklar tarafından konuşulan dillerde kamu hizmetleri ve iletişimleri sağlamak, ekonomik olarak savunmasız olanların korunması ve ayrımcılık ve yabancı düşmanlığına sıfır tolerans gösterilmesi de dâhil edilebilir. Bu amaçla tavsiyeler içeren bu açıklamaya bakılabilir.
Mevzuat ve Politikalar
Uluslararası
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.