Yayin Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Acil Durum Önlemleri ve Covid-19 Rehberlik Notu

1577
Müdahalenin Kalbinde İnsan Hakları – Odak Konular: Acil Durum Önlemleri ve Covid-19 Rehberlik Notu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan durum dünyada pek çok ülkenin nüfus sağlığını ve refahını korumak için olağanüstü tedbirler almasını gerektirmiştir. Atılacak adımların olağanüstü hallerde bile hukukun üstünlüğü ilkesine dayanması gerekmektedir. Acil durum kapsamındaki yetkiler, özellikle Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (KSHUS) olmak üzere uluslararası insan hakları hukuku tarafından sunulan ölçütler dâhilinde kullanılmalıdır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Sosyal Haklar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.