Yayin Covid-19 İnsan Hakları Gönderisi: Olağanüstü Halde Polis ve Ordunun Güç Kullanımı

1578
Covid-19 İnsan Hakları Gönderisi: Olağanüstü Halde Polis ve Ordunun Güç Kullanımı
Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
Kolluk kuvvetleri tarafından aşırı güç kullanılması uluslararası hukuk açısından olağanüstü durumlar da dâhil olmak üzere her zaman yasadışıdır. Bu bilgi notu da COVID-19 acil durumu sırasında kolluk kuvveti çalışanlarının güç kullanımı üzerine rehberlik etme amacı ile hazırlanmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Hukuk Dışı, Yargısız ya da Keyfi İnfazlar Özel Raportörü
Hukukdışı, Yargısız ve Keyfi İnfazlar
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.