Yayin Covid-19: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılmış Kimselere Odak Belgesi

1579
Covid-19: Özgürlüklerinden Yoksun Bırakılmış Kimselere Odak Belgesi
Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Dünya Sağlık Örgütü
Bilgi Notu
Birleşmiş Milletler
2020
COVID-19 küresel bir salgın ilan edilmiştir ve virüs yayılmaya devam ettiğinden, hapishanelerde, idari alıkoyma merkezlerinde, göçmen alıkoyma merkezleri ve uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerinde özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kimselerin durumu gibi tespit edilmiş savunmasızlıklara özellikle odaklanılması gerekmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Sağlık Hakkı
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.