Yayin Sivil Toplum Örgütleri için Engelli Hakları İzleme Rehberi

1586
Sivil Toplum Örgütleri için Engelli Hakları İzleme Rehberi
Eşit Haklar için izleme Derneği (ESHİD)
İstanbul
2017
Engellilerin insan hakları yeni veya ayrı bir insan hakları kategorisi olmayıp, engelli kişilerin herkes için geçerli olan medeni, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal bütün hakları kapsamaktadır. Hak eksenli bir izleme faaliyeti; engellileri hayırseverlik faaliyetlerinin ya da başkalarınca alınan kararların nesnesi olarak görmez, aksine onları insan topluluğunun bütün çeşitliliğini (Yaş, cinsiyet kimliği, inanç, etnik köken vb.) içeren özneler, yani hakların sahipleri olarak gören bir yaklaşımla yapılabilir. Elinizdeki kılavuz merkezi York Üniversitesi’nde (Kanada) bulunan ve Disability Rights Promotion International isimli uluslararası bir projenin uzmanları tarafından hazırlanmış olan Engelli Hakları İzleme Rehberi (A Guide To Disability Rights Monitoring) yanında göstergeler ilgili veriler sunan Anna Lawson ve Mark Priestley tarafından (Mayıs 2009) “BMEHS’nin Avrupa’da Uygulanışının İzlenmesi: Göstergelerin Belirlenmesi ve Kullanılmasının Esasları” başlığıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Engellilik Uzmanları Akademik Ağı (ANED/ Academic Network of European Disability Experts) ve yine aynı yazarlar tarafından 2009 yılında hazırlanan “Avrupa’da Engellilikte Eşitlik Göstergeleri Ön Hazırlık Gösterge Listesi” başlıklı iki ayrı rehberin ilgili bölümlerinin çevirilerinden oluşmaktadır.
Rehberler/Kılavuzlar
İnsan Hakları İzleme
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.