Yayin Sivil Toplum Örgütleri için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu

1588
Sivil Toplum Örgütleri için Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2016
Bu kılavuz, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)’nin Barışçıl Toplantı Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly) ile Örgütlenme Özgürlüğü İle İlgili Rehber İlkeler (Guidelines on Freedom of Association)’in gayri resmi çevirilerinden ve Av. Erkan Şenses tarafından hazırlanan Türkiye mevzuatı değerlendirmesinden oluşmaktadır. Hakkın kullanımı ve uygulamalara ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının yer aldığı ek bilgiler ve söz konusu hakların uluslararası standartları ve hakların ihlallerine ilişkin göstergeler Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) tarafından eklenmiştir.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Barışçıl Gösteri Hakkı
İnsan Hakları Savunucuları
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.