Yayin Engelliler için Hak Arama Mekanizmaları

1590
Engelliler için Hak Arama Mekanizmaları
Eşit Haklar için İzleme Derneği
El Kitabı/Kılavuz
İstanbul
2018
İnsan hakları; tüm insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler bütünüdür, evrensel olarak tanınmış normlardan oluşur, insanlığın ortak mücadelesinin ürünüdür ve bütün dünyadan insanların çabasıyla gelişmeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (BMEHİS) de bu çabaların bir sonucu olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin de taraf olduğu Sözleşme, engelli bireylerin topluma diğer bireylerle eşit, tam ve etkin katılımını amaçlar ve devletlere bu konuda sorumluluk yükler. Bu rehber ile de engelli kişilerin hak ihlalleri karşısında başvurabilecekleri mekanizmalara değinilmeye çalışılmıştır.
Rehberler/Kılavuzlar
Savunuculuk
Engelli Kişilerin Hakları
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.