Yayin Enver Şahin vs. Türkiye Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

1599
Enver Şahin vs. Türkiye Davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Karar
Strazburg
2018
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan davanın temelinde bir Türk vatandaşı olan Enver Şahin’in (“başvuran”) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin korunmasına ilişkin Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca, 14 Mart 2012 tarihinde yapmış olduğu (23065/12 no’lu) başvuru bulunmaktadır. Başvuran, özel hayata saygı gösterilmesi hakkına ayırımcı bir müdahalenin kurbanı olduğunu iddia eder (Sözleşmenin 8. ve 14. maddeleri birlikte göz önüne alındığında) ve eğitim hakkının ayrımcı bir şekilde ihlal edildiğinden şikâyet eder (AİHS'nin 14. maddesiyle bağlantılı olarak 1 No'lu Protokol'ün 2. maddesi göz önüne alındığında). Bu belgenin çevirisi Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yapılmıştır.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Eğitim Hakkı
Engelli Kişiler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.