Yayin Timergalivy vs. Rusya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

1600
Timergalivy vs. Rusya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahekmesi
Karar
Strazburg
2008
Rusya Federasyonu aleyhine açılan davanın temelinde, Rus vatandaşı Firdavis Timergaliyev’in 5 Eylül 2002 tarihinde İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin (“Sözleşme”) 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvuru (No. 40431/02) bulunmaktadır. Başvuran, bilhassa polis tarafından kötü muamele görmesi ve aleyhinde yürütülen ceza kovuşturması ve yargılamaların adil olmayışı hususlarından şikayet etmektedir. Bu belgenin çevirisi Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yapılmıştır.
Mahkemeler, Davalar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
İşkence, Kaba, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele Yasağı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.