Yayin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadı Hakkında Rehber - Kitlesel Protestolar

1603
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadı Hakkında Rehber - Kitlesel Protestolar
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hukuk Müşavirliği Bölümü
El Kitabı/Kılavuz
Avrupa Konseyi
2020
Bu Rehber, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (bundan sonra “Mahkeme”, “Avrupa Mahkemesi” veya “Strazburg Mahkemesi”) temel hüküm ve kararları ile ilgili hukukçuları bilgilendirmek amacıyla yayımladığı İçtihat Rehberleri serisinin bir parçasıdır. Özel olarak bu Rehber, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kitlesel protestolarla ilgili farklı maddelerine ilişkin içtihadı analiz eder ve özetler. Sistematik bir şekilde atıf yapılan Maddeler içtihat rehberleriyle birlikte okunmalıdır. Bu belgenin çevirisi Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yapılmıştır.
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Barışçıl Gösteri Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.