Yayin COVID-19 Kılavuzu: Evsiz Yaşayan Kişilerin Korunması

1604
COVID-19 Kılavuzu: Evsiz Yaşayan Kişilerin Korunması
Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Rapotörü
El Kitabı/Kılavuz
Birleşmiş Milletler
2020
Dünyanın her tarafında hükümetler salgın eğrisini düzleştirmek ve koronavirüs enfeksiyon oranlarını azaltmak için “evde kal”, “kendini izole et”, “fiziksel mesafe” ve “ellerini yıka” politikalarını uygulamaya başlamıştır. Tüm bu politikalar herkesin yeterli temizlik altyapısına sahip bir evi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak dünyada evsiz yaşayan yaklaşık 800 milyon insan için bu varsayımı yapmak mümkün değildir. Üstelik, tıbben yüksek risk altında olan bu nüfus yeni virüs de dahil olmak üzere yüksek oranlı solunum yolu rahatsızlıkları ve orantısız sağlık sorunları ile karşı karşıyadır. Bu belgenin çevirisi Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından yapılmıştır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı Bileşeni Olarak Yaşamaya Elverişli Konut Özel Raportörü
Barınma Hakkı
Mağdurlar/Olayzedeler
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.