Yayin Seçim Kampanyalarında Ayrımcılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele Hakkında Tavsiye Kararı

1606
Seçim Kampanyalarında Ayrımcılık ve Nefret Söylemiyle Mücadele Hakkında Tavsiye Kararı
Equinet Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı
Genel Tavsiye Kararı
Brüksel
2019
Equinet, Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı, Avrupa Birliği’nin tüm üyelerini içeren toplam 36 Avrupa ülkesinden 49 eşitlik kurumunu bir araya getiren bir kurumdur. Ulusal eşitlik kurumları ayrımcılık mağdurlarına destek olan, ayrımcılık konuları üzerine izleme ve raporlama yapan, hak farkındalığı ve eşitliğe verilen toplumsal değere katkıda bulunan kamu kuruluşlarıdır. Equinet, Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı; Ayrımcılık yasağı ve eşit muamelenin evrensel insan hakları sisteminin temeli ve Avrupa Birliği’nin kurucu ilke ve değerleri olduğunu hatırlatarak ve eşitlik ve ayrımcılığa uğramama hakkının, dokuz temel BM insan hakları sözleşmelerinin hepsinde bulunan tek hak olduğunu ve ayrıca Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği düzeyinde bağlayıcı bir mevzuat ve iyi gelişmiş bir içtihadın konusu olduğunu kabul ederek bu belgedeki tavsiye kararlarını sunmaktadır. Bu belge, Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından Türkçeleştirilmiştir.
Raporlar
Uluslararası Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.