Yayin COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Barınma Hakkının Önemi

1607
COVID-19 ile Mücadele Sürecinde Barınma Hakkının Önemi
Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Raportörü
Basın Açıklaması
Birleşmiş Milletler
2020
Yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için insanların evlerinde kalmasına güvenen dünya çapındaki tüm hükümetlerin, insanların evsiz duruma düşmesini engellemek ve evsizler için yeterli sayıda konuta erişim imkânı sağlamak için acil önlemler almaları gerekiyor. Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından Türkçeleştirilen bu açıklamada Birleşmiş Milletler Barınma Hakkı Özel Raportörü Leilani Farha konuya ilişkin görüşlerini açıkalamaktadır.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Özel Prosedürler
Yeterli Yaşam Standardı Hakkı Bileşeni Olarak Yaşamaya Elverişli Konut Özel Raportörü
Barınma Hakkı
Genel
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.