Yayin Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele

162
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi 35 No’lu Genel Tavsiye - Irkçı nefret söylemiyle mücadele
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Genel Tavsiye Kararı
Birleşmiş Milletler
2013
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Irkçı nefret söylemiyle mücadele konulu 35 No’lu Genel Tavsiye kararı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Hukuku Çerçevesi
Sözleşme Organları
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması
Eşitlik ve Ayrımcılık Yasağı
Azınlıklar/Etnik Gruplar
Evet


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.