Yayin İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Politika Analizi ve Öneriler

1621
İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Politika Analizi ve Öneriler
Eğitim Reformu Girişimi, UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı
Politika/Tutum Belgesi
İstanbul
2015
ERG, UNICEF ve MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Ocak 2011’de üç ayrı araştırma projesi başlattı. İlk araştırma projesinde, e-okul verileri ışığında ekonomik krizin ilköğretim öğrencilerinin okula devamına etkisi incelendi ve e-okul sisteminin daha etkili kullanılmasına yönelik öneriler geliştirildi. İkinci araştırma, öğrencinin hangi özelliklerinin ortaöğretime erişim üzerinde belirleyici olduğuna odaklandı ve ortaöğretime erişimin artırılmasına yönelik öneriler sunmayı hedefledi. Üçüncü araştırmadaysa, ilköğretim okullarının hangi yollarla kaynak yarattığı ve kullandığına ilişkin yapılan bir saha araştırmasının sonuçları, kaynak kullanımının daha eşitlikçi ve verimli kılınması için model geliştirme çalışmalarına dayanak oluşturdu.
Araştırmalar
Tezler/Akademik Çalışmalar
Eğitim Hakkı
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.