Yayin Dünya Kentlerinden Örneklerle Yerel Katılım Pratikleri

1666
Dünya Kentlerinden Örneklerle Yerel Katılım Pratikleri
Yurrtaşlık Derneği; Ulaş Bayraktar, Bediz Yılmaz
Raporlar
İstanbul
2020
Yurttaşların kamu politikaları süreçlerine katılımlarını güçlendirmeyi amaçlayan Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü çalışmamız kapsamında hazırladığımız ilk rapor yayıma hazır. Ulaş Bayraktar ve Bediz Yılmaz tarafından kaleme alınan Yeni Katılımcı Pratikler: Paylaşan, Dönüştüren, Dirençli Dayanışma Kentleri başlıklı bu metin, dünyanın farklı coğrafyalarında yurttaşların karşılaştıkları siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlarla hangi yöntemlerle baş etmeye çalıştıklarını resmediyor. Tarım/gıda, enerji, barınma, ulaşım gibi farklı alanlardan katılımcı pratik örneklerinin sunulduğu raporda dirençli, paylaşan ve dönüştürücü kent kavramlarına odaklanılıyor.
Raporlar
Ulusal STK raporları
Çevre, İklim ve Zehirli Atıklar
Genel
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.