Yayin Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı

1667
Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)
Görsel İşitsel Materyal
İstanbul
2020
Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi, illerin kendi içlerindeki sosyo-ekonomik farklılaşmaları çerçevesinde, çocuğa yönelik sosyal hizmetlerin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bernard van Leer Vakfı’nın desteklediği projeyi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) yürütmüştür. Projenin çeşitli aşamalarında Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile işbirliği yapılmıştır.
Görsel İşitsel Materyaller
Haritalar
Çocuk Hakları
Çocuklar
Hayıt


Yazılım ve geliştirme Özgür Yazılım Araçları Kullanılmıştır.